Dog Puller šport

Puller šport je mladý, stále rozvíjajúci sa kynologický šport, založený na cvičení s Pullerom. Teší sa jeho narastajúcemu záujmu už aj u nás. Ak sa chceš o tomto športe dozvedieť viac podri si Dog Puller Slovensko